Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική μελέτη και interior design

Με επίκεντρο τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, στόχο του γραφείου αποτελεί η ανύψωση της ποιότητας σχεδιασμού και τεχνολογίας της αρχιτεκτονικής στον υψηλότερο δυνατό βαθμό με το χαμηλότερο κόστος.Σκοπός μας δεν είναι απλά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας αλλά να τους ενθουσιάσουμε, έχοντας ως γνώμονα τη διαφοροποίηση, ώστε να μην τους προσφέρουμε μόνο αυτό που περιμένουν, αλλά να νιώσουν μοναδικοί, εστιάζοντας στις ατομικές τους ανάγκες πέρα από τις προσδοκίες.

Μελέτες όλων των ειδικοτήτων μηχανικών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια μελέτες όλων των ειδικοτήτων. Στατικό και αντισεισμικό σχεδιασμό, μελέτες πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες.

Κατασκευή και Ανακατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

Περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και αφήστε μας να μετατρέψουμε την ανακαίνιση σε ένα δημιουργικό ταξίδι για τον νέο σας χώρο.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σχεδιάσει το ακίνητο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας.Ανεξάρτητα από αν το ζητούμενο είναι ολική, μερική ή επιμέρους στοιχείων ανακαίνιση μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου, αναλαμβάνουμε με ποιότητα, ταχύτητα και οικονομία όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση κάθε είδους άδειας δόμησης, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. Αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ.), οι οποίες ποικίλουν κατά περίπτωση και συντάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις και Κανονισμούς.Η εμπειρία μας στον χώρο, η υπευθυνότητα και η συνέπεια μας εγγυώνται την ολοκλήρωση της έκδοσης άδειας δόμησης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έκδοση αδειών λειτουργίας

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χώρων απαιτεί λήψη άδειας από τους αρμόδιους φορείς. Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι: φαρμακεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, εκπαιδευτήρια, ιατρεία κλπ.Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης, εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μέσω των μηχανικών της να εξετάσει διεξοδικά τα υποψήφια ακίνητα ως προς της καταλληλότητα τους για το είδος της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε. Εν συνεχεία, εφόσον επιλέξετε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες τεχνικές συμβουλές ως και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σας, να συντάξουμε όλα τα απαραίτητα σχέδια και τις μελέτες που απαιτούνται, να λάβουμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις τεχνικής φύσης και να υπολογίσουμε για εσάς το συνολικό κόστος για τη διαμόρφωση του ακινήτου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σας.

e-design

Το e – Design δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο για να ικανοποιήσει και να εξυπηρετήσει τους πελάτες που είτε βρίσκονται εκτός Αθηνών, είτε έχουν πολύ πιεσμένο καθημερινό πρόγραμμα.

Μ’ αυτό τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουμε τον χώρο σας μειώνοντας το κόστος της μελέτης αλλά κρατώντας πάντα την υψηλή ποιότητα των παροχών που σας προσφέρουμε.