Υπηρεσίες

April 4, 2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Το γραφείο Mindesign αναλαμβάνει την διαδικασία αναβάθμισης κατηγορίας Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Το γραφείο Mindesign, αναλαμβάνει μετά από αυτοψία Μηχανικού της στον χώρο του καταλύματος, την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης, την σχεδίαση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας του ΕΟΤ, καθώς και την διαδικασία διεκπεραίωσης του φακέλου στην ΠΥΤ του ΕΟΤ και […]

Υπηρεσίες
  • 1
  • 2