Ανακαίνιση Διαμερίσματος στον Πειραιά

Το γραφείο μας ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή ενός διαμερίσματος στον Πειραιά. Το περίγραμμα του διαμερίσματος ήταν πολύ ιδιαίτερο και δεν υπήρχε φυσικός φωτισμός επαρκής στην κουζίνα και στο καθιστικό. Η μελέτη φωτισμού έπαιξε ουσιαστικό ρόλο καθώς ανέδειξε κάθε γωνιά του διαμερίσματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *