Ανακαίνιση Κτιρίου στην Κυψέλη

Το γραφείο μας ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη, την έκδοση άδειας δόμησης και την κατασκευή κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για να ένα κτίριο του οποίο η χρήση του θα είναι εμπορική, καθώς όλα τα διαμερίσματα θα διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *