Ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

Το γραφείο μας ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη, την έκδοση άδειας δόμησης και την κατασκευή κτιρίου, απέναντι από το μουσείο Μπενάκη, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για να ένα κτίριο του οποίο η χρήση του θα είναι εμπορική, καθώς όλα τα διαμερίσματα θα διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *