Ανακαίνιση μονοκατοικίας στο Γκάζι

Το γραφείο μας ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή μίας ιστορικής για την Αθήνα μονοκατοικίας, του παλιού νηπιαγωγείου. Ήταν μία πολύ απαιτητική ανακαίνιση διότι πέραν του αισθητικού, το κυριότερο μας μέλημα ήταν οι ενισχύσεις που χρειάστηκε να γίνουν ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στους ιδιοκτήτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *