Αρχιτεκτονική Μελέτη Πολυκαταστήματος στο Περιστέρι

Το γραφείο μας ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη, την έκδοση άδειας δόμησης και την επίβλεψη πολυκαταστήματος στο Περιστέρι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *