Σχολή Πιλότων – Flyence

Η  ομάδα μας ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης μιας αίθουσας γραφείων στο Περιστέρι σε Σχολή Πιλότων.  Η μελέτη στόχευε στην απόδοση μιας σύγχρονης και minimal ατμόσφαιρας στον επαγγελματικό αυτόν χώρο, μέσα από τον συνδυασμό χρωμάτων και υφών, αλλά και την επιλογή του κατάλληλου φωτισμού σε κάθε περίπτωση, δημιουργώντας, έτσι, ένα ευχάριστο περιβάλλον καθημερινότητας, τόσο για τα διευθυντικά στελέχη όσο και για τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *