Αρχιτεκτονική μελέτη και interior design

Με επίκεντρο τις ανάγκες σας, στόχο μας αποτελεί η ανύψωση της ποιότητας σχεδιασμού και τεχνολογίας της αρχιτεκτονικής στον υψηλότερο δυνατό βαθμό με το χαμηλότερο κόστος.

Μελέτες όλων των ειδικοτήτων μηχανικών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια μελέτες όλων των ειδικοτήτων. Στατικό και αντισεισμικό σχεδιασμό, μελέτες πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες.

Νέα

21 Mar 17
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ…. ΑΝΟΙΞΗ!!!!!!!!!

Η εαρινή ισημερία σηματοδοτεί και επισήμως την έλευση της άνοιξης! Μετά από έναν ομολογουμένως γκρίζ...